Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Zápis do školní družiny

proběhl 19.6. - 21.6. - viz kalendář.  Seznam přijatých žáků bude vyvěšen 1. 9. 2017 u vstupu do ZŠ. 

Za vzděláváním společně

Náš tým

Kontakty

 Provoz školní družiny

Provoz ŠD:

      Ranní provoz            6:15-7:35      I., II. oddělení - příchod nejpozději 7:20

                                                 V době 6:15 - 7:00hod. docházejí žáci do I. od.
                                                 V době 7:00 - 7:20hod. docházejí žáci do II. od.                 

      Odpolední provoz       11:20-16:00    

                                                 13:45-14:45  uzavřená hodina - plánovaná činnost,

                                                                       akce, pobyt venku
                                                
                                                  V 15:30 se oddělení spojují do I. od.

 

Telefonní kontakt: +420 379 410 617

  

I. oddělení Lišáci - p. Petra Kočandrlová

II. oddělení Bobři – p. Andrea Pavlíková Jungová

III. oddělení Indiáni – p. Marie Výrutová

IV. oddělení Špioni- p. Pavlína Černá