Školní čtenářský klub

Školní čtenářský klub - základní informace

Říká se, že dnešní děti nečtou – je tomu skutečně tak? Pokud ano, je možné tento stav změnit? Proč je důležité, aby děti četly? Jak rozvíjet dětské čtenářství? Jaké knížky baví dnešní děti? Jak čtenářské aktivity zakomponovat do běžné výuky? Na tyto otázky naše škola hledá odpovědi v projektu „Šk ...

Čtenářský klub

Od 2. pololetí na naší škole začal fungovat čtenářský klub. Scházíme se vždy ve čtvrtek po 13. hodině v knihovně školního klubu naproti ředitelně. Klub vedou paní učitelky J. Suchá a V. Schenková. Na klub byly vybrány děti z 5. a 6. tříd. První schůzku jsme měli 9. února a přišla se na nás podíva ...