Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Zápis do školní družiny

proběhl 19.6. - 21.6. - viz kalendář.  Seznam přijatých žáků bude vyvěšen 1. 9. 2017 u vstupu do ZŠ. 

Za vzděláváním společně

Náš tým

Kontakty

 Prevence

Beseda s mluvčí policie v 7., 8. a 9. ročníku

Stejně jako minulý rok k nám přišla mluvčí policie a opět nás poučila něco málo o zákonech, ale především o bezpečnosti. Mluvili jsme o problémech způsobených užíváním drog a alkoholu. O omamných látkách toho víme dost, avšak nikdy není špatné se o škodlivosti drog znovu utvrdit. Pavel Svatek, 9.B

Prevence poruch příjmu potravy

V prosinci 2012 a v únoru 2013 měli žáci 7. a 8. ročníku možnost poslechnout si přednášku na téma Poruchy příjmu potravy. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací o příčinách a nebezpečí anorexie, bulimie či bigorexie. V závěrečné besedě se mohli zeptat na vše, co je k tomuto tématu zajímá.

Prevence v 6. ročníku

Ve školním roce 2012/2013 proběhl v šestém ročníku adaptační kurz, kde zajišťovala preventivní aktivity Nina Moravcová. Tyto aktivity měly návaznost i v listopadu, kdy obě šesté třídy zažily celodenní preventivní akci ve třídách.

Beseda s mluvčí policie v 8. třídách

Beseda s mluvčí Policie České republiky Paní učitelka Suchá zajistila pro osmé třídy besedu s mluvčí Policie České republiky za domažlické obvodní oddělení Dagmar Brožovou. Mluvčí policie nám povídala o různých zákonech a deklaraci práv. Také nám sdělila, za co může jít občan do vězení a na kolik ...

Beseda o drogách s mluvčí policie v 7. třídě

22. února zavítala do 7. třídy na dvouhodinovou besedu o nebezpečí drog mluvčí domažlické policie Dagmar Brožová. Při zajímavém povídání si během první hodiny žáci utřídili informace, které již měli z hodin výchovy ke zdraví, druhá hodina byla věnována trestněprávní odpovědnosti a dotazům žáků. S ...

Spokojená třída - preventivní akce PPP Domažlice v 6. ročníku

V 6. ročníku probíhá dlouhodobá preventivní akce Spokojená třída, kterou realizuje PPP Domažlice a PPP Plzeň. V prosinci zavítali pracovníci poradny do šestých tříd už popáté. Učí žáky spolupráci, komunikaci, společnému řešení problému, a to vše formou her a besed v komunitním kruhu. Že tyto akti ...

Preventivní akce - PPP Domažlice a Policie ČR - nebezpečí drog

Ve úterý 29.11.2011 pokračoval v osmých třídách preventivní projekt PPP Domažlice Deštník držím já. Tentokrát byl zaměřený na protidrogovou prevnci. Na tuto akci navázala návštěva Policie ČR s ukázkou práce policejních psů.

Poruchy příjmu potravy - preventivní akce pro 9. třídy

Preventivní program Proč PPP? zabývající se poruchami příjmu potravy absovovali žáci 9. ročníku ve dvouhodinovce občanské výchovy. Seznámili se s pojmy souvisejícími s PPP, při práci ve skupinách a následné prezentaci pojmenovali jednotlivé druhy PPP (anorexie, bigorexie, bulimie, obezita a ortor ...

Školní kolo soutěže Rubikon

Školní kolo projektu Rubikon - soutěže o zákonech, správném rozhodování a rizicích sázení proběhlo v sále LD v úterý 8.3.2011. Šest pětičlenných družstev ze sedmého až devátého ročníku se spolu s ostatními žáky třídy na soutěž pilně připravovalo v hodinách VKO. Soutěžící si před soutěží vylosoval ...

Preventivní program Deštník držím já

Již dvakrát se setkali ve školním roce 2009/2010 žáci 6. ročníku s Janou Hendrichovou, okresní metodičkou prevence, při akci nazvané Deštník držím já. Jedná se o nový projekt, který v rámci programu dlouhodobé specifické prevence zajišťuje PPP Domažlice. Při dvouhodinovém setkání měly děti možnos ...

Projekt Zdravý životní styl

Projekt: Zdravý životní styl- Prevence kouření a zásady zdravé výživy na ZŠ Staňkov Mgr. Jarmila Pavlíková + žáci 8. tříd Výchova ke zdraví Cílová skupina:žáci 6. - 9. tříd a dospělí zaměstnanci školy. Projekt je prováděn v hodinách VkZ, matematiky,výtvarné výchovy a českého jazyka. Předpokládané ...

Školní a okresní kolo soutěže Rubikon

Po několikatýdenní přípravě se 18. 3. 2010 sešli soutěžící ze 7. až 9. ročníku v podkroví školy, aby zde změřili síly ve školním kole soutěže Rubikon. Klání, kterého se účastní škola už podruhé, je o dodržování zákonů a o správném rozhodování. A na co si dávat pozor? Třeba na rizika sázení, které ...