Základní informace o škole

Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace

                               
                      

adresa: Komenského 196  
  345 61 Staňkov  
GPS 49.5524681N, 13.0743864E  
     
právní forma: příspěvková organizace  
     
ředitel školy: Mgr. Jaroslav Šobr 
 
zástupkyně ředitele: Mgr. Jitka Suchá  
     
telefon: 379 410 614  Mgr. Jaroslav Šobr
  379 410 613 Mgr. Jitka Suchá
  379 410 611 sekretariát (Anna Cozlová)
  379 410 612 sborovna, výchovná poradkyně
  379 410 617 školní družina
  379 410 616 školní jídelna (Pavla Valečková)
     
email: zsstankov@email.cz vedení školy
  info@zsstankov.cz sekretariát
web: www.zsstankov.cz  
datová schránka: bwbmsnz  
inkaso, sběrný účet 0101200001/0800  
     
IZO: ředitelství: 600065545  
IČO: 70986754  
     
zřizovatel:   Město Staňkov  
  Náměstí T. G. Masaryka 35  
  34561 Staňkov  
telefon 379 492 411  
email: podatelna@mestostankov.cz  
web: www.mestostankov.cz [›]