Naši partneři

Nadace The Kellner Family Foundation
 

 

Partnerská škola

 

Zápis do školní družiny

proběhl 19.6. - 21.6. - viz kalendář.  Seznam přijatých žáků bude vyvěšen 1. 9. 2017 u vstupu do ZŠ. 

Za vzděláváním společně

Náš tým

Kontakty

 EVVO

Projektový den Prstem po mapě

Celý páteční den 10. 3. se nesl v duchu cestování po světě. Zúčastnili se žáci 5. - 9. tříd, kteří byli namícháni do společných skupin s různými tématy. Žáci si skupinky volili sami. Celý projekt vymysleli samotní žáci, lépe řečeno žákně 9. ročníku Simča Škáchová a Anička Gruberová. Skupinky vedl ...

RECYKLOHRANÍ

Naše škola je zapojena do celostátního projektu RECYKLOHRANÍ. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, použitých drobných ele ...

Sběr bylin 2016/17 a podzim 2017/18

Sbírané léčivé byliny ve školním roce 2016/17 (duben – červen) a školním roce 2017/18 (září – říjen) Název rostliny Sbíraná část Předpokládaná cena Kč/Kg Doba sběru Sesychací poměr Bez černý květ 90,- Květen - červen 6:1 Bříza list 21,- Květen - červenec 4:1 Hloh květ 225,- Květen - červen 5:1 Hl ...