Obsah

Připravujeme žáky pro rychle se měnící svět...

  • Nabízíme výuku, která využívá mnoho vzdělávacích metod a strategií.
  • Rozvíjíme kritické myšlení a osobnost žáka.
  • Jsme průvodci na cestě vzděláváním.
  • Posilujeme u žáků vnitřní motivaci a odpovědnost za své vlastní učení.
  • Vytváříme bezpečné prostředí.
  • Žákům i rodičům jsme partnery.

Kalendář školy

Aktuálně

15.10.2017

Aktuální počet žáků ZŠ Staňkov

Naši školu navštěvuje v letošním roce už 462 žáků!

Detail Školní rok 2017⁄2018

12.10.2017

Návštěva muzea Jindřicha Jindřicha

Šesťáci vyrazili v době, kdy ve škole nešel proud, do Domažlic. Zde navštívili muzeum Jindřicha Jindřicha.

Detail Školní rok 2017⁄2018

12.10.2017

Veletrh cestovního ruchu ITEP

Na 13. ročník veletrhu cestovního ruchu se zajeli podívat i sedmáci.

Detail Školní rok 2017⁄2018

12.10.2017

Strett hokejbalový turnaj

Naši žáci se zúčastnili semifinálového strett hokejbalového turnaje v Plzni.

Detail Školní rok 2017⁄2018

08.10.2017

Za vzděláním společně

Kompletní palubní deník naší společné výpravy za anglickým dobrodružstvím...

Detail Školní rok 2017⁄2018